Despre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL

RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL (fosta RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER SRL) este autorizata sa functioneze  in calitate de companie de brokeraj , incepand cu data de 24/10/2001 in baza Deciziei Presedintelui CSA nr. 12 din 30/10/2001 si este inmatriculata in Registrul  Intermediarilor Principali  sub nr. RBK-009/10.04.2003;

Aceste informatii pot sa fie verificate la sediul societatii din METROPOLIS CENTER, Strada Grigore Alexandrescu 89-97, Corp A, Etaj 6, Sector 1, Bucuresti 011736, precum si pe pagina de internet a A.S.F, la adresa www.asfromania.ro;

Societatea noastra reprezinta interesele clientilor sai in relatia cu asiguratorii si incaseaza un comision de intermediere de la asiguratori raportat la produsul vandut.

Nu avem obligatia contractuala de a lucra cu un singur asigurator ci oferim consultanta clientilor nostri in legatura cu produsele aflate pe piata astfel incat recomandarea personalizata sa fie efectuata pe baza unor  criterii profesionale si contractul de asigurare sa raspunda cel mai bine cerintelor si necesitatilor clientilor.

Societatea noastra este imputernicita sa ofere consultanta cu privire la produsele de asigurare, sa colecteze primele de asigurare si sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului;

RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL nu detine, direct sau indirect, drepturi de vot, actiuni sau parti sociale in cadrul vreunui asigurator si niciun asigurator nu detine direct sau indirect, drepturi de vot, actiuni sau parti sociale in cadrul subscrisei.

In cazul in care aveti neclaritati, nelamuriri, nemultumiri sau sesizari legate de Contractele de Asigurare incheiate precum si eventuale reclamatii la adresa personalului societatii noastre prin intermediul caruia v-ati incheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactati telefonic la : 021 313.83.93; 021 313.85.78 sau e-mail la adresa: office@renomia.ro si veti primi un raspuns din partea noastra in maxim 3 zile lucratoare.

A.S.F. elaborează  proceduri care permit clienţilor şi părţilor interesate, în special asociaţiilor de consumatori, să depună reclamaţii împotriva distribuitorilor. Procedurile prevăd obligativitatea de răspuns, în toate cazurile, indiferent dacă rezoluţia este favorabilă sau nu. Detalii despre aceste proceduri veti regasi pe pagina de internet a ASF, la adresa www.asfromania.ro;

Litigiile dintre clienţi şi distribuitorii de asigurări pot fi soluţionate prin proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor. Detalii despre aceste proceduri veti regasi pe pagina de internet www.salfin.ro/solutionare-litigii. Aceste proceduri nu reprezinta o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale.

SAL-FIN

Incepand cu data de 19 iulie 2016 consumatorii de produse financiare non-bancare care se afla in litigii cu comerciantii de produse financiare non-bancare se pot adresa gratuit noii entitati de soluționare alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii – SALFIN.

In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.

Accesarea procedurilor SAL-FIN poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet www.salfin.ro , cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-FIN care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

  • propunerea unei soluții;
  • impunerea unei soluţii.

Consumatorii pot accesa procedurile SAL-FIN doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. Prin această condiție, se asigură existența bunei-intenții în rezolvarea amiabilă a disputei dintre cele două părți.

Solicitarea de soluționare a litigiului se respinge de către Secretariatul tehnic în cazul în care consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora.

În cazul în care litigiul nu este de competența SAL-FIN, consumatorul se poate adresa unei alte entități SAL.

Formularele utilizate de consumator în relația cu SAL-FIN precum si informatii detaliate cu privire la aceasta procedura de solutionare alternativa a litigiilor pot fi descarcate de pe site-ul www.salfin.ro , respectiv http://www.salfin.ro/solutionare-litigii/.

Website vanzari online asigurari RCA

Nota Informare GDPR

Politica de Securitate IT

Petitii