přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

SAL-FIN

Incepand cu data de 19 iulie 2016 consumatorii de produse financiare non-bancare care se afla in litigii cu comerciantii de produse financiare non-bancare se pot adresa gratuit noii entitati de soluționare alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii – SALFIN.

In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.

Accesarea procedurilor SAL-FIN poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet www.salfin.ro , cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-FIN care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

  • propunerea unei soluții;
  • impunerea unei soluţii.

Consumatorii pot accesa procedurile SAL-FIN doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. Prin această condiție, se asigură existența bunei-intenții în rezolvarea amiabilă a disputei dintre cele două părți.

Solicitarea de soluționare a litigiului se respinge de către Secretariatul tehnic în cazul în care consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora.

În cazul în care litigiul nu este de competența SAL-FIN, consumatorul se poate adresa unei alte entități SAL.

Formularele utilizate de consumator în relația cu SAL-FIN precum si informatii detaliate cu privire la aceasta procedura de solutionare alternativa a litigiilor pot fi descarcate de pe site-ul www.salfin.ro , respectiv http://www.salfin.ro/solutionare-litigii/.

Přihlášení klienta
sau inchideti

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.

xyy